Informatie voor (voedings)professionals

De Intuïtief Eten Beoordelingsschaal (IES-2) is een schaal die door wetenschapper Tracy Tylka is ontwikkeld (2,3). Het (werk)boek Intuïtief Eten bevat een gebruiksvriendelijke aangepaste variant van de schaal met ‘ja’ en ‘nee’ vragen (1). Deze heb je ontvangen door je emailadres achter te laten. Op deze pagina vind je de originele beoordelingsschaal (de onderzoeksvariant). Het verschil met de aangepaste schaal is dat deze variant een numerieke score berekent op basis van een 5-punts likert schaal.

Intuïtief Eten score berekenen

De stellingen in de vragenlijst zijn onderverdeeld in de kernkenmerken van Intuïtieve Eters. De antwoorden op elke vraag variëren van 1 (helemaal mee oneens) tot 5 (helemaal mee eens) en worden gemiddeld om de Intuïtief Eten scores te berekenen. Met de excel-file kun je aan de hand van de gegeven antwoorden automatisch de Intuïtief Eten score en een score per kenmerk van jouw cliënt berekenen. Hoe dichter de score bij 5 ligt hoe intuïtiever het eetgedrag.

De uitslag interpreteren

Omdat de Intuïtief Eten beoordelingsschaal (IES‐2) een research tool is kan er aan de absolute waarde van de score (van een persoon) geen uitslag of classificatie gekoppeld worden. In wetenschappelijk onderzoek wordt de schaal gebruikt om op groepsniveau Intuïtief Eten-scores te bepalen. De groep wordt dan meestal ingedeeld op basis van de uitkomsten om vergelijkingen te kunnen maken. De mensen met de hoogste scores worden bijvoorbeeld vergeleken met de mensen laagste scores. Hoe gebruik jij als professional de uitslag bij de begeleiding van cliënten? Hogere scores vertegenwoordigen hogere IE-niveaus. De score laat met name zien aan welke kerngebieden gewerkt kan worden. Ook kun je de score gebruiken om vergelijkingen in de tijd te maken en de voortgang van jouw cliënt bij te houden.

De IES-2 vragenlijst
De score berekenen

Wil jij de wetenschappelijk onderbouwde Intuïtief Eten methode gebruiken om jouw cliënten te begeleiden? Zet je op deze lijst en we houden je op de hoogte van de startdata van ons opleidingsprogramma.