De informatie op deze pagina is voor (oud) deelnemers van Intuïtief Eten fundamentals 4-delige online masterclass voor professionals! Op de meest gestelde vragen vind je het antwoord. Maar ook de linkjes naar de achtergrond informatie waarnaar wordt verwezen in de webinars. Mocht je opzoek zijn naar de Intuïtief Eten werkbladen dan kan je die hier in de webshop kopen.informatie Als (oud) deelnemer van een online masterclass kan je blijvend deelnemen aan een Live QA. Op deze pagina staan de actuele data voor de eerstvolgende sessie.

Cliënten hoeven deze wens, in de vorm van gedachten en emoties, ook niet per se los te laten en jij hoeft ze er ook niet van te overtuigen dat ze dat wel zouden moeten doen. Het is zelfs erg logisch dat de wens om af te vallen er is: we leven allemaal al ons hele leven in de dieetcultuur. Je kunt dus uitvragen waar deze wens vandaag komt en daar met compassie op reageren. Vervolgens kun je aan de hand van de rationale uitleggen waarom het belangrijk is om acties omtrent deze wens in ieder geval tijdelijk te parkeren, zodat er gewerkt kan worden aan een gezonde relatie met eten en het lichaam. Ook als het voor je gevoel lang duurt, blijf dan bevestigen en ondersteunen: het is ook een ingewikkeld proces als je al lang vast zit in de dieetcultuur.

Ja, dat is zeker nodig. Alleen dan worden subtiele signalen vanuit de dieetcultuur, geuit door jou of door de cliënt, opgepikt en kunnen deze signalen besproken en ontkracht worden. Dieetcultuur is erg overheersend en werkt vaak sneaky, dus hoe meer inzicht hierin hoe beter.

Eetregels afkomstig vanuit dieetcultuur zijn rigide, niet-helpend en ook vaak niet-kloppend. Je herkent ze aan hun stelligheid: ‘ik mag dit niet’, en ‘ik moet dit’. Het is goed om bij deze regels de dieetbril te onderkennen en hier zelf mee aan de slag te gaan.

Flexibele wensen omtrent een eetpatroon, als ‘ik wil graag gevarieerd eten’, klinken heel anders.  Intuïtief eten doe je met je hele lijf, dus ook met je hoofd, en je kennis omtrent voeding. Intuïtief eten wordt alleen nooit rigide en star, en gaat over ‘willen’ en niet over ‘moeten’.

Intuïtief eten is flexibel en kan zich dus vormen naar de behoefte van de cliënt. Tijdelijke ingrepen, om later iets groters te kunnen bereiken, zijn dus prima. Bijf steeds kijken naar de mogelijkheden van de cliënt en het uiteindelijke doel, het is prima om aanpassingen te doen zodat het uiteindelijke doel (een gezonde relatie met eten en het eigen lijf) behaald kan worden.

Mensen kunnen inderdaad aankomen tijdens het hele IE-proces en omdat dieetcultuur vaak nog in hun hoofd zit vinden mensen dit vaak vervelend. Net als bij antwoord 2: onderken dit en geef aan dat gedachten en emoties moeilijk te veranderen zijn. Als mensen weer lijngedrag willen vertonen staat ze dit uiteraard vrij, maar bespreek dan met ze wat ze daarvan verwachten: hoe is een focus op afvallen ze in het verleden bevallen? Wat gebeurde er precies? Hoe voelden ze zich over zichzelf in het begin, en na een poosje? Vaak komt het er op uit dat mensen niet voor niets met Intuïtief eten zijn begonnen: ze wilden los komen van de dieetcultuur. Een nieuw dieet is dus vaak geen optie voor ze. Je kunt verder richting de cliënt bevestigen dat hun lijf, ook al zijn ze aangekomen, nog steeds een prima lijf is waar niets aan veranderd hoeft te worden.

Heel veel (misschien wel de meeste) mensen staan ons inziens niet meer in contact met hun honger- en verzadigingssignalen, dat heeft niet perse te maken met hun eetpatroon of omvang. Intuïtief eten werkt volgens mechanismen als interoceptie en gewenning (habituatie). Er zijn individuele verschillen in hoe goed mensen deze signalen kunnen leren oppikken, maar wij zijn niet bekend met onderzoek waaruit dit meer het geval zou zijn voor dikkere mensen en/of mensen die veel bewerkt voedsel eten.

Intuïtief eten gaat niet over ‘gezond’ versus ‘ongezond’, het is belangrijk om erbij stil te blijven staan dat gezondheid niet perse onder de controle van cliënten staat. Maar een gezond eetpatroon kan prima nagestreefd worden, met weer de kanttekening: flexibiliteit staat voorop, als iets rigide wordt is het tijd om daar aandacht aan te besteden. Zorg dat je altijd wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen gebruikt, maar pas ook hierbij op voor stigmatiserende termen als ‘overgewicht’. Ook voorgeschreven portiegroottes zijn natuurlijk niet echt intuïtief.

Er is nog nauwelijks onderzoek gedaan naar de begeleiding van mensen met een eetstoornis met behulp van de principes van Intuïtief Eten. We kunnen daar dus geen gefundeerd antwoord op geven.

In de GLI staat gewichtsafname centraal en wordt gewicht gezien als een indicatie van gezondheid. Dat staat haaks op de principes van HAES. De standaard GLI zonder aanpassingen van jouw kant, gaat niet samen met de principes van HAES en IE. Maar je kunt de GLI wel iets aanpassen, waardoor je deze op een gewichtsneutrale manier kunt aanbieden en aandacht kunt besteden aan de verschillende principes van IE. Zo kun je ervoor kiezen blind te wegen en de focus te leggen op gedragsverandering.

Wanneer de standaard vergoeding voor jou bepalend is in het begeleidingsproces, kun je ervoor kiezen het aantal consulten beperkt te houden. Dat kan door een deel van de informatie vestrekking via boeken, video’s of podcasts te laten verlopen. En door cliënten thuis te laten oefenen met allerlei oefeningen.

Leg met behulp van de door jou opgedane kennis uit dat iemand kan werken aan het verminderen van fysieke klachten en het verbeteren van de gezondheid, door de focus te leggen op gezondheidsgedrag zoals beweging, een gezond en gevarieerd eetpatroon, niet roken en matigen met alcohol, goed slapen en vermindering van, of beter omgaan met stress. Gewichtsreductie is geen garantie voor een verbeterde gezondheid of minder fysieke klachten.

De principes van IE bieden een goede leidraad om kinderen en pubers naar hun eigen behoeftes te leren luisteren, (weer) in contact te laten zijn of komen met hun honger- en verzadigingsgevoel, rust te ervaren rondom eten en goed voor zichzelf te leren zorgen. Er zijn een aantal goede Engelstalige boeken over dit onderwerp geschreven zoals “How to Raise an Intuitive Eater: Raising The Next Generation with Food and Body Confidence” van Sumner Brooks (deze zijn wij aan het vertalen naar het Nederlands) en Amee Severson en “A Parent’s Guide to Intuitive Eating” van Dr. Yami Cazorla-Lancaster.

Gewichtsneutraal werken met behulp van de principes van IE is een vak apart! Dus volg naast deze fundamentals, een goede training (er wordt hard gewerkt aan een vervolg/verdieping). Lees er veel over. Vooral in het Engels is veel goede literatuur voor handen, maar gelukkig is er ook steeds meer in het Nederlands verkrijgbaar. Blijf nieuwsgierig. En zorg voor supervisie door een gespecialiseerde en ervaren coach en intervisie met gelijkgestemden die ook gewichtsneutraal werken. Blijf leren van elkaar.

Dat kan een geldige kwestie zijn: dikke mensen hebben het duidelijk zwaarder in een maatschappij die hen niet accepteert dan dunne mensen. Dun zijn is dus een vorm van privilege, waardoor jouw ervaringen anders zullen zijn dan die van dikke cliënten. Onderken dit dus. IE kan vervolgens wel door jou begeleid worden, waarbij de ervaring van de cliënt (bijvoorbeeld heel negatieve associaties met bewegen, vanwege gepest worden, of zich niet welkom voelen in een sportschool) altijd leidend zijn en serieus worden genomen.

Dieetcultuur is letterlijk overal. Vragen die je met je cliënten bespreekt kun je ook met collega’s, of bijvoorbeeld familieleden, bespreken. Wat zegt je omvang/buikje/striae precies over jou? En over je waarde? Waarom is het zo’n belangrijk onderdeel, emotioneel gezien? Het kan ook in deze situaties belangrijk zijn om de nadruk op ‘functie’ te leggen, als mensen heel negatief zijn over hun lijf. Dan gaat het dus juist over meer dan omhulsel: ‘mijn benen dragen mij’, ‘met mijn hoofd kan ik nadenken’. Om het wat van ‘uiterlijk’ af te krijgen. En je kunt zelf aangeven wat jouw grenzen zijn, en waar je het wel of niet over wilt hebben.

Het is natuurlijk niet verplicht om dit te melden, je bent nog steeds diëtist, of gewichtsconsulent, etc. Je kunt dus ook in het midden houden in hoeverre er iets veranderd is: je bent nog steeds gefocust op de gezondheid en het welzijn van je cliënten. Mocht je wel inhoudelijke informatie willen geven dan kun je hier bijvoorbeeld ook de tekst van de rationale voor gebruiken.