Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van Centrum voor Intuïtief Eten. De term “Centrum voor Intuïtief Eten” omvat alleen de website www.centrumvoorintuitiefeten.nl.

De gebruiker van Centrum voor Intuïtief Eten wordt in deze Gebruiksvoorwaarden aangeduid met de term “Gebruiker” of “je”.

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter van de woonplaats of werkelijke verblijfplaats van Gebruiker.

Centrum voor Intuïtief Eten wordt aangeboden door Centrum voor Intuïtief Eten, hierna aangeduid met “wij” of “ons”. Wij zijn gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het KvK Handelsregister onder nummer 60833637. Wij zijn per mail bereikbaar via bart@centrumvoorintuitiefeten.nl.

Wij hebben het recht om naar eigen inzicht aanpassingen te doen aan de content of functionaliteiten van Centrum voor Intuïtief Eten.

Wij doen ons best om Centrum voor Intuïtief Eten ononderbroken aan te bieden, maar kunnen niet instaan voor beschikbaarheid.

Wij hebben het recht om de Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aan te passen.

Gebruik van Centrum voor Intuïtief Eten impliceert instemming met de Gebruiksvoorwaarden. Als Gebruiker het niet eens is met de Gebruiksvoorwaarden zoals die op enig moment luiden, is Gebruiker niet meer gerechtigd om Centrum voor Intuïtief Eten te gebruiken.

Wanneer je in Centrum voor Intuïtief Eten verbinding maakt met externe sociale netwerken, zoals Facebook, Instagram & Twitter is het gebruik van die netwerken onderworpen aan de voorwaarden van deze derde-partijen.

Disclaimer

De informatie op iamafoodie.nl is gebaseerd op onze eigen mening en normen en waarden. Deze zijn beïnvloed door onze opleiding, onze werkervaring als diëtist en voedingsdeskundige, en evidence-based literatuur. Centrum voor Intuïtief Eten staat los van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten en onze huidige werkgevers. Inspiratie wordt deels gehaald uit binnen- en buitenlandse websites en blogs. Centrum voor Intuïtief Eten gebruikt alleen met toestemming content van anderen, en vermeld altijd de bron. Mocht dit onverhoopt missen, neem dan contact met Centrum voor Intuïtief Eten op. Wij zijn per mail bereikbaar via bart@centrumvoorintuitiefeten.nl. Centrum voor Intuïtief Eten zal dan zo spoedig mogelijk de juiste link toevoegen of de content desgewenst verwijderen.

De informatie of waarderingen van Centrum voor Intuïtief Eten kunnen niet worden opgevat als aankoopadvies of een advies over de gezondheid van voedsel. Gezond eten wordt bepaald door vele factoren. Denk aan variatie, voedingspatroon, portiegrootte, bereidingswijze en productsamenstelling. Verder is bijvoorbeeld ook gezondheid, gewicht, allergieën, cholesterolgehalte en erfelijke aanleg van belang of iets gezond is. Gebruiker zelf is verantwoordelijk voor de beoordeling of een bepaald product voor hem of haar gezond is.

Ondanks het feit dat wij een hoge mate van zorgvuldigheid hebben betracht bij het samenstellen van Centrum voor Intuïtief Eten, kunnen er toch fouten in zijn geslopen. Mocht je een fout tegenkomen op Centrum voor Intuïtief Eten, dan stellen wij het op prijs als je ons dat laat weten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid terzake foutieve informatie.

Privacyverklaring

In deze sectie lichten we toe wat we over je te weten komen via Centrum voor Intuïtief Eten. Als je vragen hebt neem dan contact met ons op via bart@centrumvoorintuitiefeten.nl. Bij onze verwerking houden we ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt.Wij gaan vertrouwelijk om met de eventuele persoonsgegevens die worden opgeslagen. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Europese General Data Protection Regulation wetgeving. Dat betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • Wij je recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen;
 • Wij geen persoonsgegevens doorverkopen aan derden. Wanneer wij dit zouden willen veranderen, dan zullen wij hiervoor toestemming vragen aan Gebruiker;
 • Wij een remarketing Facebook pixel op de site staan, wij delen o.a jouw IP adres en locatie met Facebook;
 • Indien je jezelf registreert voor de Centrum voor Intuïtief Eten nieuwsbrief, gebruiken wij de door jou opgegeven informatie, zoals e-mailadres en naam om periodiek de nieuwsbrief te kunnen versturen. Het gebruik van Active Campaign is onderworpen aan de privacy voorwaarden van deze derde-partij;
 • Wanneer Gebruiker in Centrum voor Intuïtief Eten verbinding maakt externe sociale netwerken, zoals Facebook, Instagram & Twitter, is het gebruik van die netwerken onderworpen aan de privacy voorwaarden van deze derde-partijen;
 • Indien je geen nieuwsbrief wenst te ontvangen kan je jezelf eenvoudig uitschrijven via de button onderaan de nieuwsbrief;
 • Wij gebruiken eenmalig je adresgegevens voor het versturen van de producten na aankoop uit de Centrum voor Intuïtief Eten webshop.

Welke persoonsgegevens verwerken we en waarom?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens wanneer je gebruikmaakt van onze diensten via www.iamafoodie.nl. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van deze dienstverlening of omdat het wettelijk verplicht is. Wij publiceren deze gegevens niet tenzij we jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben.

 • Wanneer je het contactformulier of de optimizer invult gebruiken wij persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Hiervoor gebruiken wij de gegevens die jij aan ons doorgeeft, onder andere je voor en achternaam en e-mailadres. Deze hebben wij nodig om je verzoek te kunnen afhandelen. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie;
 • Wanneer je een product hebt gekocht via de webshop gebruiken wij je NAW-gegevens, factuuradres, telefoonnummer, e-mailadres en betalingsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend omdat ze nodig zijn voor verzending van de producten en het betalingsproces te verwerken;
 • Centrum voor Intuïtief Eten bewaart je persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, wanneer dit niet van toepassing is, niet langer dan noodzakelijk is dan voor het uitvoeren van de overeenkomst of verwerken van de vraag
 • We gebruiken je emailadres voor marketing doeleinden (o.a. toesturen van relevante acties) als je bij een aankoop in de webshop hebt aangeven (pro actief middels het zelf aanvinken van de optie) dit te willen ontvangen.

Cookies

Centrum voor Intuïtief Eten probeert zo min mogelijk cookies op de website te plaatsen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

We gebruiken functionele cookies die nodig zijn voor het functioneren van de website en bijvoorbeeld de website sneller te maken of te onthouden dat iemand is ingelogd op de website. We plaatsen cookies om de informatie die je invult in onze contactformulieren op te slaan zodat je die niet meteen kwijtraakt als je verkeerd klikt. Zonder deze cookies werkt de website niet goed. We hebben links naar andere websites op onze website, zoals onze social media channels. We gebruiken ook analytische cookies (Google analytics) om bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves te registreren. We maken ten slotte ook gebruik van marketing cookies ten behoeve van Facebook & Instagram en Google Ads.

Deze website draait op WordPress, een CMS (content management systeem) dat is ontwikkeld door Automattic. Tijdens je bezoek maakt WordPress gebruik van een cookie om te controleren of cookies door je browser worden ondersteunt. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses en zijn puur functioneel. WordPress voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). We wijzen je derhalve ook op de algemene voorwaarden van Automattic.

Je kunt je ook afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (ChromeInternet ExplorerFirefox en Safari). Het is ook gemakkelijk om cookies en andere opgeslagen instellingen uit je browser te verwijderen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. Je hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • Intrekken van toestemming;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Het is niet ondenkbaar dat ons privacybeleid in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Let dus altijd op de onderaan en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen. Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Betaalde diensten & webshop

De content op de site van Centrum voor Intuïtief Eten wordt gratis aangeboden. In de webshop van Centrum voor Intuïtief Eten worden diverse producten van Centrum voor Intuïtief Eten ter verkoop aangeboden.

Alle prijzen op de site van Centrum voor Intuïtief Eten zijn inclusief BTW, tenzij expliciet anders aangegeven.

De aankoop van Centrum voor Intuïtief Eten producten komt tot stand door het doorlopen van de betaalprocedure. Zodra de betaling van Gebruiker is ontvangen, worden de producten verzonden.

Binnen veertien (14) dagen na de totstandkoming van de aankoop heeft Gebruiker het recht om de aankoop van de boeken te herroepen (de groepscoaching en 1-op-1 coaching is hierop uitgezonderd), zonder hiervoor een reden te hoeven geven. Om dit recht uit te oefenen kun je contact opnemen met Centrum voor Intuïtief Eten via bart@centrumvoorintuitiefeten.nl. Op aanvraag zal Centrum voor Intuïtief Eten een standaardherroepingsformulier naar je toezenden die je per post of e-mail retour kan inzenden. Voor zover je al hebt betaald voor het Product, krijg je je geld terug. Voor het overige heeft Gebruiker bij herroeping geen recht op restitutie van betaalde vergoedingen. Retour verzendkosten worden in rekening gebracht.

Voor de groepscoaching en 1-op-1 coaching geldt dat:

 • je bent minimaal 18 jaar bij het kopen van het coachingsproduct (groepscoaching en/of 1-op-1 coaching)
 • je hebt geen (klinisch vastgestelde) actieve eetstoornis
 • je kennis hebt genomen dat dit GEEN programma voor gewichtsverlies is
 • een afspraak uiterlijk 24 uur voorafgaand aan een afspraak kosteloos verplaatst kan worden
 • afspraken alleen verplaatst kunnen worden (maximaal 3 keer). Restitutie van (geplande) consulten is niet mogelijk 

Centrum voor Intuïtief Eten is ook te boeken als spreker. Voor dit type aanvragen zal een separate offerte worden opgesteld. Bij annulering van de bijeenkomst/congres/conferentie van een geaccordeerde opdracht worden de voorbereidende werkzaamheden gefactureerd. Indien 2 weken vóór de bijeenkomst/congres/conferentie wordt geannuleerd door de Opdrachtgever zal er geen restitutie van het resterende honorarium plaatsvinden.

Centrum voor Intuïtief Eten is jegens de Opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van schade die de Opdrachtgever zal lijden als gevolg van verhindering van Centrum voor Intuïtief Eten.

Auteursrecht

Op alle eigen geproduceerde content op Centrum voor Intuïtief Eten is het Nederlandse auteursrecht van toepassing. Het auteursrecht is onder te verdelen in:

 1. openbaarmakingsrecht: Centrum voor Intuïtief Eten bepaalt hoe de content wordt gepubliceerd. Niemand mag zonder nadrukkelijke toestemming van Centrum voor Intuïtief Eten content plaatsen in alle online (waaronder o.a. blogs, fora) & offline media (waaronder o.a. magazines, tijdschriften, kranten) en andere media(dragers);
 2. kopieerrecht: zonder nadrukkelijke toestemming van Centrum voor Intuïtief Eten content kopieren en publiceren op enigerlei;
 3. persoonlijkheidsrecht: niet veranderen van de oorspronkelijke auteur en bron;
 4. indien wij constateren dat inbreuk is gepleegd op ons auteursrecht dan hanteren wij een schadevergoeding tarief van €2,50 (excl. btw) per woord. Dit bedrag kan eventueel vermeerderd worden met juridische kosten indien wij genoodzaakt zijn om deze stappen te nemen.

Voor meer informatie over het gebruik van Centrum voor Intuïtief Eten content en het afsluiten van gebruikerslicenties zijn wij per mail bereikbaar via bart@centrumvoorintuitiefeten.nl.

Klachtenregeling

Wanneer Gebruiker een klacht heeft over Centrum voor Intuïtief Eten, kan per mail contact worden opgenomen via bart@centrumvoorintuitiefeten.nl.

Contactinformatie

Centrum voor Intuïtief Eten
Johan van Hasseltkade 213-B
1032 LP Amsterdam
bart@centrumvoorintuitiefeten.nl

update: donderdag 9 april 2021